Археологически резерват Ивановски скални църкви край Русе е един от 9-те родни обекта, включени в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство. Защото без аналог на територията на Европа, Ивановски скални църкви са поредното българско чудо!


Те са забележителни с това, че за разлика от останалите запазени скални манастирски комплекси в България, Ивановските скални църкви са с много добре запазени стенописи, различни стопански помещения, свързани помежду си посредством разклонена мрежа от църкви, параклиси, килии. Всяка от тях е издълбана в скалите на различна височина и се свързват с тесни пътеки и скални стъпала. Скалните църкви при село Иваново са неразделна част от стотиците средновековни скални църкви, манастири, скитове и отделни отшелнически килии, които в периода на късното Средновековие се превръщат в прочуто духовно средище на българите.


В далечното минало скалните църкви са наброявали 40, а килиите – около 300. В тях са живеели монаси, голяма част от които граматици и книжовници. Христяните са смятали мястото за свято и често са ходели там на поклонение. Царете от епохата на Второто българско царство (XII-XIV в) изпращали каменоделци, които издълбавали ниши, оформяли нови храмове, а след това на тяхно място отивали зографи, които с вещите си и сръчни ръце преобразявали скалните пространства със свети изображения.
Археологическият резерват „Ивановски скални църкви” е само част стотиците средновековни скални църкви, манастири, параклиси и отшелнически килии в долините на река Русенски Лом и нейните притоци, носейки й славата на българско духовно средище.

И въпреки че достъпът до тях е почти невъзможен през зимните месеци, тук ежедневно се стичат хиляди туристи и поклонници, нетърпеливи да се докоснат до красотата на това българско чудо поне веднъж в живота си. Присъединете се към тях!

Нагоре