Високо, по стръмните западни склонове на Западните Родопи, на 1200 м. надморска височина се намира една от националните архитектурни легенди – село Ковачевица. Оскъдният скалист терен е отвоюван от всяка къща с истински строителен подвиг на много поколения. Общият архитектурен стил, който може да бъде определен като „възрожденски“ е толкова уникален, че няма аналог в българската архитектура.


През петдесетте години на ХХ век Ковачевица е засегната от силни миграционни процеси. Масовото изселване главно към големите индустриални градове довежда до изоставяне на много от прекрасните ковачевски къщи, които бавно започват да се рушат. Изключително благоприятно за съхраняване на селото е откриването на Ковачевица от деятелите на българското кино. Няма друго село в което да са заснети толкова много филми - над 20. През 1977г. Ковачевица е обявена за исторически и архитектурен резерват.

Нагоре