През май 2009 г. близо до село Александрово отвори врати Музеен център „Тракийско изкуство в Източните Родопи“, в който е разположено точно копие на намиращата се в непосредствена близост Тракийска гробница. Културното наследство на траките в регионален обхват е представено чрез движими паметници на културата от периода на късно желязната епоха (VІ–І в.пр.Хр.). Посетителите могат да се запознаят и с най-забележителните археологически паметници в Източните Родопи, Сакар планина и по долината на р. Марица.

Тук може да бъде видяно златно съкровище, датирано около 4500-4000 г.пр.Хр. Накитите от златното съкровище, аналогични на предметите от Варненския некропол, са най-старото обработено злато в света. тракийска гробница от IV в.пр.Хр. Предназначението на гробницата е било да даде последен приют на някой от тракийските владетели, чието име остава тайна за нас. Със своите стенописи и архитектура тя е един от бисерите на тракийското културно наследство по нашите земи и се нарежда сред най-големите съоръжения от този тип, открити до сега. Уникалните стенописи на Тракийската гробница са без паралел и имат изключителна художествена стойност. Живописта е безценен източник на информация за тракийската действителност.

Нагоре