АГУШЕВИТЕ КОНАЦИ са най-големия късносредновековен феодален замък на Балканския полуостров. Комплексът от сгради се намира в село Могилица и е построен от трима майстори в продължение на 20 години – от 1820 до 1840г. за богатия местен търговец Агуш ага и тримата му сина. Замъкът има 221 прозореца, 86 врати и 24 комина.


През 1964г. Агушевите конаци са обявени за художествен паметник на културата с национално значение. Днес Агушевите конаци са частна собственост.

Нагоре