Седемте рилски езера е група езера с ледников произход, разположена  е в планината Рила. Това е най-посещаваната от български и чуждестранни туристи  езерна група в България. Всяко едно езеро има собствено име и е уникално само по себе си:

  • Сълзата
  • Окото
  • Бъбрека
  • Близнака
  • Трилистника
  • Рибното
  • Долното

Езерата  се намират в живописни циркуси и се разполагат стъпаловидно между 2095 и 2535 метра н.в. и заемат  вдлъбнатини по склона на планината. Отделните езера се свързват помежду си посредством малки поточета. В процеса на преминаване на  водата по поточета са се образували малки водоскоци и водопади. Най-удачното време за посещението им е през юли и август.

Нагоре